HÜCEYRƏ AKTİVATORU

Print
HÜCEYRƏ AKTİVATORU

HÜCEYRƏ AKTİVATORU

Qidaya bioloji aktiv əlavə


Əlavə maqnezium, inozit, üzvi turşular (alma, limon, fumar) və kalium tərkibli kəhrəba turşusu mənbəyi.


Məhsulun tərkibinə L-qlutamin, şiitake göbələyi, çəhrayı rodiola və kayen bibəri, piknogenol, kəhrəba və üzvi turşular daxildir.

#0104

 Herbalayfa gəl 

* BAƏ. Dərman vasitəsi deyil 


az-AZ | 20.05.2019 7:54:10 | NAMP2HLASPX01